Śniadanie wielkanocne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej


Jak co roku, w przeddzień Wielkanocy, Klub Rodzin Abstynenckich Ostoja przy Stowarzyszeniu WISE i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, zaprosili na śniadanie wielkanocne najuboższych i samotnych mieszkańców dzielnicy. Zaproszonym towarzyszyli: Hanna Gęściak-Wojciechowska - Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ochota, Piotr Żbikowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota oraz ks. Michał z Parafii NMP Królowej Świata.

Rozpoczęto tradycyjnymi życzeniami, a następnie wszyscy zebrani symbolicznie podzielili się jajkami. Na stole królowały tradycyjne potrawy wielkanocne - żurek, jaja, ryby oraz ciasta. Wszyscy się zajadali, ale najważniejsze, że nikt nie był sam. Każdy z gości otrzymał też żywnościową paczkę świąteczną.