Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia WISE

Rok 2015

BILANS

Informacje uzupełniające do BILANSU

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Informacje ogólne

Rok 2014

Sprawozdanie finansowe

Informacje uzupełniające do BILANSU

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Informacje ogólne

Rok 2013

Sprawozdanie finansowe

Informacje uzupełniające do BILANSU

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Rok 2012

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Rok 2011

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Rok 2010

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Rok 2009

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Rok 2008

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Rok 2007

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Rok 2006

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
 

Organizacja Poytku Publicznego


 

 

 

© WISE 2017