Klub Rodzin Abstynenckich „Ostoja”

GODZINY PRACY:
Poniedziałek - piątek 16.00 - 21.00
Sobota 17.00 - 20.00

Klub Rodzin Abstynenckich „Ostoja” działa przy Stowarzyszeniu WISE w oparciu o tradycje ruchów trzeźwościowych. Cele i sposoby działania Klubu:
a/ osiągnięcie i utrwalenie stałej abstynencji osób uzależnionych od alkoholu,
b/ pomoc w rozwiązywaniu różnych osobistych problemów życiowych wynikających z uzależnienia i współuzależnienia,
c/ pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
d/ reintegracja społeczna członków klubu i ich rodzin,
e/ promowanie i inicjowanie różnych form wzajemnej pomocy oraz pomocy sąsiedzkiej,
f/ zwiększenie poczucia sprawczości i kompetencji członków klubu,
g/ szerzenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z choroby alkoholowej,
h/ promowanie zdrowego stylu życia.
i/ organizowanie spotkań edukacyjno-integracyjnych, odczytów, prelekcji i pogadanek,
j/ realizowanie programów pomocy psychologicznej dla członków klubu i ich rodzin oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.Organizacja Poytku Publicznego


 

 

 

© WISE 2017