Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000175359.

Pomagamy:

         a. rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym
         b. dzieciom i młodzieży
         c. osobom bezrobotnym
         d. osobom starszym
         e. osobom nieporadnym życiowo
         f. osobom niepełnosprawnym
         g. osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE i z góry dziękujemy za zaufanie oraz wsparcie!

JAK PRZEKAZAĆ 1 %?

Wystarczy wpisać w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-38 w rubryce:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Nazwa OPP:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"
Numer KRS:
0000175359

 

Organizacja Poytku Publicznego


 

 

 

© WISE 2017