Przekaż swój 1%
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000175359.
Pomagamy:
         a. rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym
         b. dzieciom i młodzieży
         c. osobom bezrobotnym
         d. osobom starszym
         e. osobom nieporadnym życiowo
         f. osobom niepełnosprawnym
         g. osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE i z góry dziękujemy za zaufanie oraz wsparcie!

JAK PRZEKAZAĆ 1 %?
Wystarczy wpisać w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-38 w rubryce:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Nazwa OPP:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"
Numer KRS:
0000175359

Centrum Społeczne "Lelechowska", działające w ramach Stowarzyszenia WISE prowadzi programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy oraz dla członków ich rodzin.
Prowadzimy działalność od 2003 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy już wiele projektów i pomogliśmy wielu osobom. Zajmujemy się przede wszystkim:
- aktywizacją społeczno-zawodową osób bezrobotnych,
- organizowaniem wolontariatu i pomocy charytatywnej,
- organizowaniem pomocy prawnej oraz udzielaniem informacji i poradnictwem,
- promowaniem zdrowego stylu życia i dbałości o zdrowie poprzez programy, festyny, imprezy, wydawnictwa,
- działalności w zakresie kultury, sztuki i ochrony dbr kultury i tradycji m.in. poprzez organizowanie wystaw, spektakli i koncertów,
- organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, spotkań, konferencji i seminariów,
- współdziałaniem z organami samorządowymi, administracji państwowej, instytucjami, organizacjami społecznymi.

Organizacja Poytku Publicznego


 

 

 

© WISE 2017