Klub Młodzieżowy „Jakub”

GODZINY PRACY:
Poniedziałek 16.30 - 20.30
Środa 16.30 - 20.30
Piątek 16.30 - 20.30


Klub Młodzieżowy „JAKUB” działa przy Stowarzyszeniu WISE. Realizowane są w nim projekty z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Cele tych projektów to: edukacja w zakresie profilaktyki, rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, stymulowanie rozwoju osobistego, organizacja czasu wolnego dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, wyrównywanie braków wiedzy - pomoc w odrabianiu zadań domowych w roku szkolnym. Formy pracy w klubie: zajęcia plastyczne, taneczne, gry i zabawy sportowe i świetlicowe, nauka języków obcych, miniwarsztaty umiejętności społecznych i życiowych, zabawy edukacyjne, spotkania integracyjne z udziałem rodziców, zabawy taneczne, korepetycje.


 

Organizacja Poytku Publicznego


 

 

 

© WISE 2017