Wrześniowy Piknik na Szczęśliwicach

     Pomimo niesprzyjającej aury, mieszkańcy Ochoty dobrze bawili się 26 września w Parku Szczęśliwickim podczas XIII Rodzinnego Pikniku Integracyjnego i VII Targów Ochockich Organizacji Pozarządowych. Imprezę jak co roku zorganizował Klub Rodzin Abstynenckich OSTOJA we współpracy ze Stowarzyszeniem WISE i Urzędem Dzielnicy Ochota.
     Oficjalnego otwarcia dokonali Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III mł. inspektor Piotr Rączkowski oraz Koordynator Pikniku Hanna Gęœciak-Wojciechowska.
     Zachmurzone niebo, padający deszcz i tworzące się kałuże nie miały wpływu na nastroje współorganizatorów, ani też odwiedzających nas gości. Jak co roku w alejkach parkowych widać było kolorowe balony i malowane buzie dzieci. W każdym ze stoisk coś się działo – były przeróżne warsztaty plastyczne, ścieżki sensoryczne, badania medyczne, pokazy pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego, a także zajęcia sportowe, w tym ćwiczenia piłkarskie i ścianka wspinaczkowa. Wszystkie stoiska odwiedzili zastępcy burmistrza – Krzysztof Kruk i Grzegorz Wysocki, którzy obdarowywali uczestników chustami odblaskowymi i słodyczami.
     A na estradzie królowały dobra zabawa i gorące rytmy. Punktualnie o 14.00 przed estradą pojawili się żołnierze z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z pokazem musztry paradnej. Z klubu OSTOJA brawurowo wystąpił Karol Matejak, a Renata Szczepaniak śpiewała na estradzie i przed estradą prowadząc korowód do którego zaprosiła widzów. Potem członkowie Klubu Rodzin Abstynenckich Ostoja częstowali nieco zmokniętych gości gorącą grochówką – tym bardziej docenioną w taką pogodę. Na zakończenie tańczono wœród ogromnych baniek mydlanych i wspólnie śpiewano razem z zespołem KA-DWA.
     Tak to było podczas XIII Rodzinnego Pikniku Integracyjnego. Ciekawe jakie atrakcje przyniesie przyszły rok!

Organizacja Poytku Publicznego


 

 

 

© WISE 2017